Центърът за професионално обучение „Академия 5 звезди” към Гранд Хотел София е лицензиран център за обучение в областта на хотелиерството, ресторантьорството и туристическата посредническа дейност. Центърът е сертифициран от Националната агенция за професионално образование и обучение и Министерство на образованието и науката. Обучението се осъществява както в рамките на материално – производствената база на Гранд Хотел София, така и на място в туристическите обекти по съответните направления.

Целите на учебния център са свързани с повишаване качеството и ефективността на системата за професионална подготовка на кадрите в сферата на туризма. Обучението е в съответствие със стандартите на Европейския Съюз в областта на професионалното образование.

Учебният център реагира гъвкаво на съвременните нужди за подготовка по професии като набляга на практическото обучение. След успешното завършване на обучението Центърът издава документ за професионално обучение по установения от законодателството образец. При добро представяне на обучаващите се Гранд Хотел София предлага възможности за работа по съответните професионални направления.

Въз основа на горе формулираните цели и задачи ЦПО „Академия 5 звезди” към „Гранд Хотел София” АД предлага обучение във следните форми:

  • Практическото обучение в производствени бази на Гранд Хотел София. В местата за провеждане на практическо обучение в Гранд Хотел София са осигурени условия съгласно държавните образователни изисквания за безопасни условия на обучение и труд. Практическото обучение се провежда като учебно-тренировъчни, учебно-производствени и производствено- учебни дейности;
  • Практическо обучение на място – в производствените бази на заявителите на професионално обучение;

Формата на обучение може да бъде полудневна, съботно – неделна, индивидуална - съобразно желанията на кандидатите.

 

licence_front licence_back