Центърът за професионално обучение „Академия 5 звезди” към Гранд Хотел София е лицензиран център за обучение в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Центърът е сертифициран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката. Обучението се осъществява както в базата на Гранд Хотел София, така и на място в туристическите обекти, които консултира.

Целите на учебния център са свързани с повишаване качеството и ефективността на системата за професионална подготовка на кадрите в сферата на туризма. Обучението е в съответствие със стандартите на Европейския Съюз в областта на професионалното образование.

Учебният център е гъвкав спрямо съвременните нужди за подготовка по професии като набляга на практическото обучение. След успешното завършване на образователния курс Центърът издава документ за професионално обучение по установения от законодателството образец. При добро представяне на обучаващите се Гранд Хотел София предлага възможности за работа по съответните професионални направления.

Въз основа на целите и предназначението си ЦПО „Академия 5 звезди” към „Гранд Хотел София” АД предлага обучение във следните форми:

  • Практическото обучение в базата на Гранд Хотел София. В местата за провеждане на практическо обучение в Гранд Хотел София са осигурени условия съгласно държавните образователни изисквания за безопасни условия на обучение и труд. Практическото обучение се провежда като съчетава демонстрацията и производството на кулинарни продукти и услуги според специализацията на курса;
  • Практическо обучение на място – в производствените бази на заявителите на професионално обучение;

Формата на обучение може да бъде полудневна, съботно – неделна, индивидуална - съобразно желанията на кандидатите.

licence_front licence_back