Задължителните изисквания към кандидатите за включването им в курсовете за професионално обучение към Центъра за професионално обучение "Академия 5 звезди" към Гранд Хотел София са както следва:

  1. Да са навършили 16 години;
  2. Да са завършили средно или висше образование, клас от средното образование или най-малко десети клас;
  3. Да имат здравословно състояние, което им позволява да упражняват без каквито и да са противопоказания съответната професия и/ или специалност, по която желаят да се обучават.

73970273

Кандидатите за обучение в Центъра за професионално обучение "Академия 5 звезди" към Гранд Хотел София се приемат въз основа на следните документи:

  1. писмено заявление /на място/;
  2. здравна книжка (за професиите в областта на храненето);
  3. медицинско свидетелство и изследвания за Хепатит А;
  4. копие на документ за завършено средно или висше образование;
  5. копие от документа за платена такса за обучението;
  6. 1 актуална снимка при кандидатстване за курс първо ниво и 3 броя актуални снимки при кандидатстване за курс второ ниво;
  7. копие от лична карта.

Таксата за обучението по съответните курсове се заплаща на рецепцията на Гранд Хотел София. Плащането може да се извърши разсрочено, като при записване се заплащат 50%, а останалата част от сумата - в рамките на обучението.