kurs gotvach
Срок на обучение 2 седмици
Общ брой часове 70 учебни часа практика
Форма на обучение Индивидуална
Организационна форма Квалификационен курс
Прием Входящо образователно равнище – завършено средно или висше образование, клас от средното образование или най-малко десети клас
Минимална възраст Навършени 16 години
Цена 1 600 лв.

Обучението включва програми специализирани в направленията:

  • приготвяне на сосове,
  • приготвяне на дивеч,
  • приготвяне на ястия от риба,
  • приготвяне на месо и птици,
  • молекулярна и иновативна кулинария.

Всяка от изброените възможности е предмет на отделен курс.