kurs glaven gotvach

Придобиват се следните професионални умения: 

  1. кулинарни техники /интернационална кухня, молекулярна кухня/;
  2. управление на финанси и продукти;
  3. мениджмънт на звено "Кухня";
  4. карвинг;
  5. сладкарство
Общ брой часове 450 учебни часа (теория и практика)
Форма на обучение Индивидуална
Организационна форма Квалификационен курс
Прием

1. Входящо образователно равнище – завършено професионално образование по специалността
2. Минимум 5 години трудов стаж на позиция заместник-главен готвач
3. Интервю с главния готвач на Гранд Хотел София