Салонен управител
Срок на обучение 5 работни дни (8 часа дневно)
Форма на обучение Индивидуална
Минимална възраст Навършени 16 години
Цена 990 лв.
 • Запознаване с отговорностите на Салонен Управител
 • Запознаване с основните документи, които Управителят трябва да познава
 • Организация на закуска
 • Организация за обслужване на банкетни и конферентни събития
 • Видове менюта (храни и напитки)
 • Организация на инвентаризация и ревизии
 • Стандарти на обслужване в различни типове заведения
 • Разработване на графици и теми за периодични обучения на персонала
 • Финансова отчетност
 • Изготвяне графици на служителите, ротации между звена
 • Комуникация с гостите, обратна връзка, справяне при оплаквания
 • Критични точки при комуникация с други свързани отдели

Място на обучението: Гранд Хотел София