Срок на обучение 1 ден
Общ брой часове 10 учебни часа практика
Форма на обучение Индивидуална
Организационна форма Квалификационен курс
Прием Входящо образователно равнище – завършено средно или висше образование, клас от средното образование или най-малко десети клас
Минимална възраст Навършени 16 години
Цена 200 лв.

 

Обучението включва индивидуални занимания за

подготовката на меню за специални поводи, празнични менюта, усвояване на конкретна техника.

  kurs-gotvach-lyubitel