ЦПО „Академия 5 звезди” към „Гранд Хотел София” АД предлага корпоративно обучение на отделни служители и цели екипи в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. То има за цел да повиши качеството на предлаганите услуги и да подобри квалификацията на обслужващия персонал, като способства за придобиването на допълнителен опит както в процеса на работа, така и при обсъждане на практически (конфликтни) ситуации и методи на работа, базирани на добрите практики в хотелския сектор.

72779823

Чрез провежданото обучение и изготвянето на специални програми, според нуждите на съответния обект, „Академия 5 звезди” се стреми да предложи оптимални решения за по-доброто му функциониране. Обучението може да се провежда в самия обект, заявител на обучението, или в Гранд Хотел София при предварително изготвена програма.

ЦПО „Академия 5 звезди” предлага и следните допълнителни услуги:

  • Консултации на място;
  • Провеждане на оценка „Таен гост" и представяне на анализ и препоръки към конкретния обект;
  • Изготвяне на меню с кулинарни артикули, съобразно нуждите на конкретния обект.